Doprava a platba


1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

1.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.5. Při objednávce zboží si kupující zvolí způsob odběru zboží - vyzvednutí zboží osobně na pobočce firmy (U Kapličky 63/8, 712 00 Ostrava) nebo doručení prostřednictvím zasílatelské společnosti. Vždy se musí jednat o zasílatelskou společnost, se kterou má prodávající smlouvu. Aktuálně nabízíme zaslání prostřednictvím DPD na adresu, zaslání na výdejní místo Zásilkovny (Z-point) a zaslání prostřednictvím Zásilkovny na adresu (Zásilkovna využívá externí přepravce dle aktuálních možností – nelze přepravce ovlivnit). Zásilkovnu lze využít pouze pro balíky o maximální váze 10Kg a maximálním součtu délek stran 120cm (například 40x40x40cm). Zvolíte-li přepravu prostřednictvím Zásilkovny a bude-li Vaše objednávka nad tuto váhu/rozměry, budeme Vás kontaktovat a navrhneme zaslání prostřednictvím DPD. Možnosti dopravy lze vždy konzultovat i telefonicky s pracovníky firmy.
V případě objednávek zboží, které má prodávající skladem, do 15:00 hodin, je zboží expedováno ještě týž den. Objednávky přijaté po 15:00 hodině jsou expedovány následující pracovní den. Pokud objednané zboží nemá prodávající skladem, sdělí kupujícímu lhůtu pro jeho případné dodání, objednávka může být potvrzena až po odsouhlasení termínu dodání.
Při více objednávkách v jednom dni se na každou objednávku pohlíží jako na novou smlouvu, tzn. je vystavena nová faktura a je zajištěna samostatná expedice.
6.6. Dopravné u objednávek nad 10 000,- Kč bez DPH jde k tíži prodávajícího. Výjimkou jsou přepravy nadměrných zásilek, u kterých je doprava fakturována vždy. U objednávek menšího rozsahu je účtováno dopravné a balné dle aktuálního ceníku prodávajícího. Každá zásilka je vybavena podrobnou technickou a obchodní dokumentací.2. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

·         v hotovosti v provozovně prodávajícího Michal Hodina (HTV Hodina) na adrese U Kapličky 63/8, 712 00 Ostrava;

·         okamžitou platbou pomocí QR kódu (přes bankovní mobilní aplikaci) v provozovně prodávajícího Michal Hodina (HTV Hodina) na adrese U Kapličky 63/8, 712 00 Ostrava;

·         v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

·         bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 51747761/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“);

2.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

2.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

2.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupujícímu dodáno/předáno zboží až po připsání dané částky na účet prodávajícího.

2.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

2.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

2.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

2.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Daňový doklad – fakturu prodávající kupujícímu předá spolu se zbožím, případně jej zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Kupující může zvolit preferovaný způsob předání daňového dokladu – faktury (například informací v poznámce při tvorbě objednávky, emailem, telefonicky, či sdělit požadavek při osobním odběru zboží).

2.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.